03
İş & Yönetim

Pazar Araştırmaları

Pazar risklerle ve belirsizliklerle dolu bir evrendir. Böyle bir ortamda en işlevsel araçlardan biri şüphesiz güvenilir bilimsel bilgidir. Araştırmanız belirli bir hedef kitleyle sınırlandırılmışsa ve bu hedef kitlenin davranışlarıyla ilgili derinlemesine bir araştırma yapmanız gerekiyorsa bu, pazar araştırmasıdır. Firmalar zamanla yeni pazarlara açılmaya başlayınca, iletişim imkanları sayesinde dünya çapında tüketicileri birbirinden haberdar olmaya itti ve rekabet ortamı şiddetlendi böylece bilgi ihtiyacı artmaya başladı. Daha da önemlisi hızlı ve doğru bilgi ihtiyacı artmaya başladı. Bu durum pazarlama araştırmalarına ihtiyacı arttırmıştır.


Pazar araştırmaları pazarlamayla ilgili konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi sürecidir. Bu detaylı araştırmalar, pazarlama faaliyetleri için yeni fikirler sağlar. Pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesinde önemli rol oynar. Performans ve hedeflerin karşılaştırılmasına yardımcı olur. Pazarlama ve pazarlama süreci anlayışının geliştirilmesine yardımcı olur.