04
İş & Yönetim

Marka Hizmetleri

Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Kurumsal kimlik olarak adlandırılan kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.
Kurumsal kimlik bir firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akılda kalmasına olanak sağlar.

Marka Tescil Hizmetleri
Bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işaret markadır. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil ettirilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olunmalıdır. Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, kullanılan bir markanın, bir diğer kişi adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.
Marka koruması, ürün ya da hizmetlerde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan önemli bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanmaya devam eden kişidir.