06
Yazılım & Teknoloji

Data Analizi & Raporlama

Yöneticiler ve şirket sahipleri için en büyük sorunlardan biri, anlık olarak şirketin kar edip etmediğini, projelerin ya da birimlerin durumlarını anlık olarak görememektir. Analiz , rapor ve çıktıların önceden hazır şekilde bulunduğu kullanıcının ihtiyacına göre konfigüre edilebilen ve daha sonraki kullanımlar için saklanabilen sistemler oluşturulmalıdır. Veri analizi, yararlı bilgileri öne çıkarmak, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi desteklemek amacıyla verileri incelemek, temizlemek, dönüştürmek ve modellemek için kullanılan bir zaman süreçtir.


Veri analizi, farklı iş, bilim ve sosyal bilim alanlarında çeşitli isimler altında çeşitli teknikleri kapsayan çok yönlü ve farklı alanlara sahiptir. Veri entegrasyonu ise veri analizinin öncüsüdür. Veri analizi, veri görselleştirme ve veri dağılımı ile yakından ilişkilidir. Veri analizi terimi bazen veri modellemesi için eşanlamlı olarak da kullanılır. Veri analizi, ham veriler elde ederek bunları kullanıcıların karar vermesinde yararlı bilgilere dönüştürmek için kullanılan bir süreçtir. Önce veriler toplanır sonra da soruları cevaplamak, hipotezleri test etmek veya teorileri reddetmek için analiz edilir.