01
İş & Yönetim

Danışmanlıklar

Danışmanlık hizmetleri ülkemizde son yıllarda artış göstermektedir. Firmalar markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda alanında uzman danışmanlık hizmeti veren firmalardan destek alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir. Danışmanlık sektörü her gün yeni alanları da içine alarak danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmekte ve artan talebi karşılamaya çalışmaktadır.


Önemli olan danışman olarak çalışan kişilerin alanında tecrübeli ve uzman olmalarıdır. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip oldukları bilgilerden daha farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır. Danışmanlar tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak koşuluyla hizmet sağladığı kuruluşun çıkarlarını gözetmeli, elde ettiği sonuçları kurumla paylaşarak yol gösterici stratejiler oluşturmalıdır.